T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü


Sayı   :

83993637-010.07.02-6412

13/04/2016

Konu :

2016/8 Sayılı KBS Duyurusu 

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

(SIRA NO: 8)

    

            1-Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlükleri Personelinin 40.13.0.62 Kurumsal Koduna Aktarılması

          Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 04/04/2016 tarihli ve 85382819-869 sayılı yazıda, 40.13.0.61 Kurum kodunda iken 2016 yılı Bütçe Kanununun yürürlüğe girmesi ile Kurum kodlarının 40.13.0.62 olarak değiştiğinden bahisle,  Sistemde kayıtlı personelin yeni kurum kodlarına aktarılması talep edilmektedir.

          Bu çerçevede, Sistemde 40.13.0.61 kurumsal kodunda kayıtlı personel 40.13.0.62 kurumsal koduna merkezden aktarılmıştır. Ayrıca, Maaş Referans Bilgileri menüsünde bulunan Harcama Birimleri Vergi Kimlik No, Banka Bilgi Girişi formu, Maaş Bütçe Tertipleri (Fonksiyon Kodu) formu ile Disket Banka Kod Bilgileri formundan da kurumsal kodların 4. düzeyi 62 olarak güncellenmiştir. Yine, Muhasebe Referans Bilgileri menüsünde bulunan Daire ve Birim Bilgileri Tablosunda 40.13.0.61 kurumsal kodunun altındaki birim kodlarında kayıtlı bulunan SGK İşyeri Sicil Numaraları merkezden 40.13.0.62 kurumsal kodunun altındaki birim kodlarına da tanımlanmıştır. 
           Ayrıca, yeni kurum kodlarına yetkilendirme işlemleri de merkezden yapılmıştır.
            

           2- Bölge Tazminatı İçin Yeni Bir Tazminat Kodu Belirlenmesi

           Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan Teknik Hizmetler Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan personele ödenen bölge tazminatı için ?77- Bölge Tazminatı? kodu tanımlanmıştır. Ayrıca, bölge tazminatı için de yeni bir referans tablosu oluşturulmuş olup, Maaş Bilgi Girişi Ekranı üzerinde bulunan SEÇ butonuna basıldığında bölge tazminatına ilişkin referans cetveli de ekrana gelecektir. Buna göre, önceden özel hizmet tazminatı ile birleştirilerek Sistemde özel hizmet tazminatı alanına girilmiş olanlar ile ?74-Ek Tazminat (Ek, ilave ve ayrıca ödenen tazminat)? tazminat koduna girilmiş olan bölge tazminatları bu tazminat kodlarından çıkarılarak yeni tanımlanan ?77-Bölge Tazminatı? koduna girilecektir.

           3- say2000i de Maaş Bilgileri Menüsünde Bulunan ve Muhasebe Birimlerince Kullanılmakta Olan Banka Bilgileri Aktarma Formu ile Kefalet Modülünün KBS Saymanlık Sayfaları Menüsüne Taşınması

            say2000i Maaş Bilgileri menüsünde bulunan ve muhasebe birimlerince kullanılmakta olan Banka Bilgileri Aktarma Formu ile Kefalet Modülü 07.04.2016 tarihinden itibaren KBS Saymanlık Sayfaları Modülüne taşınmıştır. Buna göre, muhasebe birimleri söz konusu formlar üzerinden yaptıkları harcama birimlerince gönderilen personelin yeni banka bilgilerini maaş bilgi girişine aktarma işlemi ile kefalet cüzdanı giriş işlemlerini belirtilen tarihten itibaren KBS Saymanlık Sayfaları Modülüne taşınacak olan bu formlar üzerinden yapacaklardır.

            4-KPHYS Eğitim Videoları

           03/03/2016 tarihli ve 3218 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) uygulamalarının anlatıldığı Eğitim Videoları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)?nin Eğitim Bölümüne (https://www.kbs.gov.tr/Portal/kamu.jsp?p=3) eklenmiştir. 

           5-KPHYS Duyuruları

           KPHYS Uygulamalarına ilişkin yapılan KBS Duyurularının harcama birimleri ve muhasebe birimlerince takip edilebilmesi için KPHYS Modülünün altına duyurular bölümü eklenmiştir. Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince güncel duyurular ile arşive kaldırılmış olan duyurular, modüle yeni eklenen duyurular bölümünden de takip edilebilecektir.
          Bilgilerini ve ilgili harcama birimlerinin konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.
 

 

(e-İmzalıdır)
Ertan ERÜZ
Bakan a.
Muhasebat Genel Müdürü

 
 

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2016/8 SAYILI KBS DUYURUSUNUN 2 NCİ MADDESİNE EK AÇIKLAMA_03.05.2016

 

Bilindiği üzere, 2016/8 sayılı KBS Duyurusunun 2 nci maddesinde ?77-Bölge Tazminatı? nın girişi ile ilgili açıklamalar yapılmıştı. Bu çerçevede, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

 

1-                            SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA İLAVE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI (Yan Ödeme Kararnamesinin (F) Sağlık Hizmetleri Sınıfı 8. Maddesi):

Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan ve bölge tazminatı ödenen personele Yan Ödeme Kararnamesinin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 8 inci maddesi kapsamında ilave özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için öncelikle ?74- Ek Tazminat? koduna girilmiş kayıt varsa silinecektir. 

Daha sonra Maaş Bilgi Girişi Ekranından, SEÇ butonu ile açılan Bölge Tazminatı Referans cetvelinden ?77- Bölge tazminatı? seçilip kaydedildikten sonra, ilave özel hizmet tazminatının 74- Ek Tazminat? koduna ?manuel? olarak yeniden girilmesi gerekmektedir.

 

2-                            GÖREVLİ OLDUĞU BÖLGEDEN FARKLI BİR BÖLGEDE ÇALIŞAN PERSONELİN BÖLGE TAZMİNATI GİRİŞİ;

Bu durumda bulunan personel için, Maaş Bilgi Girişi Ekranında SEÇ butonu ile referans cetvelinden gelen bölge tazminat oranı ile personelin fiilen görev yaptığı bölgedeki bölge tazminatı oranının farklı olması durumunda veri giriş işlemi İSTİSNA BİLGİ GİRİŞİ sayfasından personelin görev yaptığı bölgenin bölge tazminatı oranı ile gerekçesi girilerek yapılacaktır.

 

Bilgilerini ve ilgili harcama birimlerinin konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Abdullah GÖKGÖZ

   Daire Başkanı