AĞUSTOS AYI MAAŞLARININ 09/08/2019 TARİHİNDE ÖDENMESİ İLE İLGİLİ

2019/10 NOLU KBS DUYURUSU

  

Memur, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ve 4/B Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri ;

            Bakanlığımızın 05.08.2019 tarihli ve 274039 sayılı Genelgesi uyarınca; Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/08/2019 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişleri, 657 sayılı Kanunun 164 üncü ve ek 24 üncü maddesi uyarınca, 09/08/2019 tarihinde ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

Buna göre, maaş/ücret ödemelerini Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yürüten Kamu Kurumlarının, Ağustos-2019 maaş/ücret ödemesini erken ödeme olarak Sistem üzerinden yapabilmeleri için aşağıdaki açıklamalara göre işlemlerini yapmaları gerekmektedir;

1- Anılan Genelge uyarınca, Ağustos-2019 maaş dönemi maaş/ücret ödemeleri her ay olduğu gibi yasal kesintiler yapılmak suretiyle Ödeme Emri Belgesi oluşturularak, tahakkuk ettirilecektir.

2- Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir.

3- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin süreç tamamlanarak, maaşın ödenebilmesi için Hazine' den nakit talebi en geç 06.08.2019 Salı günü saat 15.30' a kadar yapılacaktır .

Ancak, maaş hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma ve muhasebe birimine gönderme işlemlerini herhangi bir nedenden dolayı bu sürede tamamlayamayan harcama birimlerinin, bu işlemleri en geç 08.08.2019 Perşembe günü tamamlamaları gerekmektedir.

Ayrıca, Sistemi kullanan ve Kamu Elektronik Ödeme Sistemi kapsamına dahil olmayan Özel Bütçeli İdareler de, 09/08/2019 tarihinde maaş/ücretlerin personelin banka hesabında olacak şekilde Bankalara talimatlarını vereceklerdir.

4- Maaş ödemelerine ilişkin muhasebeleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank A.Ş ve QNB Finansbank Şubelerinden yapılan harcama birimleri maaş mutemetlerince KBS>Banka Listesi Maaş Aktarma formundan gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. Maaş banka disket bilgileri ilgili bankalara, 07.08.2019 Çarşamba günü saat 16.00' da ve 08.08.2019 Perşembe günü saat 12.00' de merkezden gönderilecektir.

Ancak, kadro karşılığı sözleşmeli personelin banka listelerinin merkezden elektronik olarak ilgili bankalara aktarılmasına ilişkin çalışmaların devam etmesi nedeniyle banka listeleri merkezden elektronik olarak aktarılmayacak, eskiden olduğu gibi manuel olarak harcama birimleri tarafından bankalara bildirilecektir.

5- Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacaktır.

Bilgilerini ve Ağustos-2019 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

 

(e-İmzalıdır)

Yunus ELİTAŞ

Bakan a.

Muhasebat Genel Müdür V.

 
DAĞITIM :

81 İl Valiliğine

5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvelde Sayılan İdarelere

5018 Sayılı Kanuna Ekli Iı ve Iıı Sayılı Cetvelde Yer Alıp Kbs Personel Modülünü Kullanan İdarelere